Produkty

Vıstavy

Vıstavy


Spoločnosť Virtus s.r.o. Bratislava sa od roku 1998 pravidelne zúčastňuje celoslovenskıch vıstav GASTRA – ALIMENTA v Nitre, resp. DANUBIUS GASTRO Bratislava.


V roku 1999 spoločnosť Virtus získala na vıstave Gastra Alimenta v Nitre ocenenie Grand Prix za umıvačku Meiko EcoStar 530 F a taktiež v roku 2001 za umıvačku Meiko FV 40.2

Vıstava Danubius Gastro 2015 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2015 v Bratislave

Vıstava Danubius Gastro 2010 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2010 v Bratislave

Vıstava Danubius Gastro 2009 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2009 v Bratislave

Vıstava Danubius Gastro 2008 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2008 v Bratislave

Vıstava Hotel v roku 2007 v Banskej Bystrici
Prezentácia spoločnosti na vıstave Hotel v roku 2007 v Banskej Bystrici

Vıstava Danubius Gastro 2007 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2007 v Bratislave

Vıstava Danubius Gastro 2006 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2006 v Bratislave

Vıstava Danubius Gastro 2005 v Bratislave
Prezentácia spoločnosti na vıstave Danubius Gastro 2005 v Bratislave