Produkty

Služby

Služby

Našim zákazníkom ponúkame:

Poradenstvo
Poradenstvo

Spoločnosť Virtus poskytuje svojim zákazníkom mnohoročné skúsenosti a služby v oblasti veľkokuchynskıch technológií.
Na základe skúseností z desiatok realizácií a spätnej väzby od klientov vieme novım zákazníkom pomôcť pri vıbere najvhodnejších zariadení, ktoré budú spĺňať ich nároky a požiadavky.
Naša spolupráca s nemeckımi vırobcami znamená rıchle poradenstvo aj vo veľmi zložitıch technickıch otázkach.
Projekčná      činnosť
Projekčná činnosť

Poskytujeme vlastnú projekčnú činnosť v systéme AutoCAD. Sme schopnı za krátku dobu pripraviť priestorové riešenie celej kuchyne, vrátane pomocnıch priestorov.
Na projektoch pracujeme už vo fáze návrhu a tak zabezpečujeme riešenia, ktoré priestorovo i technologicky spĺňajú hygienické normy v rámci SR aj EU, vrátane možnosti sledovania a vyhodnocovania hodnôt HACCP.
Dodávky technologickıch zariadení
Dodávky technologickıch zariadení

Zabezpečujeme prepravu dodávanıch zariadení z vıroby priamo na miesto montáže.
V spolupráci s vırobcami a prepravnımi spoločnosťami vieme prispôsobiť termín a čas dodania požiadavkám zákazníka.
Montហ      zariadení
Montáž

Dodané zariadenia montujú na mieste naši servisní technici vyškolení priamo u vırobcov.
Tım sa zabezpečí správne pripojenie zariadení a ich uvedenie do prevádzky.
Pred odovzdaním zariadení do prevádzky sa uskutočňuje zaškolenie obslužného personálu, ktoré vedie nᚠškoliaci kuchár.
Záručnı a pozáručnı servis
Záručnı a pozáručnı servis

Naša spoločnosť poskytuje zákazníkom záručnı aj pozáručnı servis zariadení. Takisto ponúkame aj pravidelné prehliadky zariadení, čím sa podstatne zvyšuje ich životnosť a na minimum sa znižuje možnı vıpadok zariadenia.
Naši servisní pracovníci absolvujú pravidelné školenia a doškolenia priamo u jednotlivıch vırobcov. Naše priame napojenie na nemeckıch vırobcov znamená prakticky okamžitú dostupnosť aj takıch náhradnıch dielov, ktoré sú používané veľmi zriedkavo.
V súčasnosti máme servisné strediská v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Poprade.
 Školenie kuchárov Školenie obsluhy a kuchárov

Zákazníkom poskytujeme možnosť zaškolenia pri dodávke novej technológie, ale takisto poskytujeme aj dodatočné zaškolenia napr. pri vımene personálu. Pri školení kuchárov nᚠškoliaci kuchár vysvetlí techniky a postupy prípravy jedál v konvektomatoch a dalších dodanıch zariadeniach. Školenie prebieha praktickou formou varenia jedál.