Produkty

500 K-R

500 K-R

Spredu plniteľnı, pre kombináciu nádob GN až po maximálne 1/1, hĺbka 200 mm a maximálny obsah 26 l.

Spredu plniteľnı, pre kombináciu nádob GN až po maximálne 1/1, hĺbka 200 mm a maximálny obsah 26 l.