Produkty

100 K-R

100 K-R

Zhora plniteľnı, pre kombináciu nádob GN až po maximálne 1/1, hĺbka 100 mm a maximálny obsah 26 l.

Zhora plniteľnı, pre kombináciu nádob GN až po maximálne 1/1, hĺbka 100 mm a maximálny obsah 26 l.