Produkty

50 K-R

50 K-R

Zhora plniteľnı, pre kombináciu nádob GN až po maximálne 1/1, hĺbka 100 mm a maximálny obsah 11,7 l.

Zhora plniteľnı, pre kombináciu nádob GN až po maximálne 1/1, hĺbka 100 mm a maximálny obsah 11,7 l.