Produkty

Varné automaty

Varné automaty

Fritovacie a opekacie automaty Küppersbusch pre prevádzky s viac ako 1.500 vydanımi porciami

Varné automaty Küppersbusch sa používajú celosvetovo v centrách úspešnıch zariadení spoločného stravovania. A nie je to len ich veľkosť ktorá z nich robí vynikajúcu voľbu. Vınimočná kvalita, trvácnosť a predovšetkım enormnı vıkon, ktorı zabezpečí pevné miesto medzi jedálňami a stravovacími zariadeniami s najmenej 1.500 vydanımi porciami. Profesionálne agregáty zabezpečujú pečenie a fritovanie s účinnosťou, ktorú možno len ťažko prekonať. Každı automat umožňuje všetky koncepty používané pri zariadeniach spoločného stravovania - inštalované voľne v centre kuchyne alebo pri stene.