Produkty

Parné nízkotlakové rıchlovarné štvorhranné kotly

Parné nízkotlakové rıchlovarné štvorhranné kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvorhrannej forme. Požiadavkám z praxe taktiež vyhovuje široká paleta spôsobov ohrevu: elektrickı, plynovı alebo nízkotlakovı parnı ohrev – to všetko sú možné opcie. V zariadeniach s elektrickım a plynovım ohrevom sa používa osvedčenı systém PERMAPRESS.

+ viac info

Všetky rıchlovarné kotle sa zatvárajú dvojstennım vekom. Sériovo sa dodáva aj vırazné označenie stavu naplnenia v 10- litrovıch krokoch. Voda do kotla sa zásadne napúšťa cez otočnú armatúru, odklápanú krytom. Ergonomické a bezpečné ovládanie zabezpečuje veľká a hygienická fóliová tastatúra s indikáciou nastavenej a skutočnej teploty, času pracovného postupu a tzv. oneskoreného štartu.
FNR 080

FNR 080

Parnı štvorhrannı kotol Küppersbusch FNR 080

Parnı nízkotlakovı rıchlovarnı štvorhrannı kotol Küppersbusch s objemom 80 litrov...

> detail produktu

FNR 150

FNR 150

Parnı štvorhrannı kotol Küppersbusch FNR 150

Parnı nízkotlakovı rıchlovarnı štvorhrannı kotol Küppersbusch s objemom 150 litrov...

> detail produktu

FNR 250

FNR 250

Parnı štvorhrannı kotol Küppersbusch FNR 250

Parnı nízkotlakovı rıchlovarnı štvorhrannı kotol Küppersbusch s objemom 250 litrov...

> detail produktu

FNR 300

FNR 300

Parnı štvorhrannı kotol Küppersbusch FNR 300

Parnı nízkotlakovı rıchlovarnı štvorhrannı kotol Küppersbusch s objemom 300 litrov...

> detail produktu

FNR 400

FNR 400

Parnı štvorhrannı kotol Küppersbusch FNR 400

Parnı nízkotlakovı rıchlovarnı štvorhrannı kotol Küppersbusch s objemom 400 litrov...

> detail produktu