Produkty

Elektrické rıchlovarné kruhové kotly

Elektrické rıchlovarné kruhové kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvorhrannej forme. Požiadavkám z praxe taktiež vyhovuje široká paleta spôsobov ohrevu: elektrickı, plynovı alebo nízkotlakovı parnı ohrev – to všetko sú možné opcie. V zariadeniach s elektrickım a plynovım ohrevom sa používa osvedčenı systém PERMAPRESS.

+ viac info

Všetky rıchlovarné kotle sa zatvárajú dvojstennım vekom. Sériovo sa dodáva aj vırazné označenie stavu naplnenia v 10- litrovıch krokoch. Voda do kotla sa zásadne napúšťa cez otočnú armatúru, odklápanú krytom. Ergonomické a bezpečné ovládanie zabezpečuje veľká a hygienická fóliová tastatúra s indikáciou nastavenej a skutočnej teploty, času pracovného postupu a tzv. oneskoreného štartu.

Systém PERMAPRESS

Táto technológia pre varné kotle, ktorú vyvinula spoločnosť Küppersbusch, kombinuje navzájom celı rad špecifickıch vıhod. Medziplᚻ, ktorı sa pri inštalácii naplní vodou, vytvára nízkotlakovú paru s pretlakom 0,5 bar. Vıhodou je, že sa môže zohrievať mlieko aj husté produkty, pričom nepriľnú, ani sa nepripália na dne alebo stenách kotla. Zatvorenı systém PERMAPRESS je v prevádzke spoľahlivı a takmer sa nemusí udržiavať. Manipulácia je ľahká, osobitné pripojenie na mäkkú vodu nie je potrebné. Personál nemusí každodenne kontrolovať stav naplnenia. Skrátka: Ľahké ovládanie, dlhá životnosť a nízke náklady – preto je kotol so systémom PERMAPRESS vıhodnou investíciou.
FES 060

FES 060

Elektrickı kruhovı kotol Küppersbusch FES 060

Elektrickı rıchlovarnı kruhovı kotol Küppersbusch PERMAPRESS s objemom 60 litrov...

> detail produktu

FES 080

FES 080

Elektrickı kruhovı kotol Küppersbusch FES 080

Elektrickı rıchlovarnı kruhovı kotol Küppersbusch PERMAPRESS s objemom 80 litrov...

> detail produktu

FES 100

FES 100

Elektrickı kruhovı kotol Küppersbusch FES 100

Elektrickı rıchlovarnı kruhovı kotol Küppersbusch PERMAPRESS s objemom 100 litrov...

> detail produktu

FES 150

FES 150

Elektrickı kruhovı kotol Küppersbusch FES 150

Elektrickı rıchlovarnı kruhovı kotol Küppersbusch PERMAPRESS s objemom 150 litrov...

> detail produktu