Produkty

Kotly

Kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvorhrannej forme. Požiadavkám z praxe taktiež vyhovuje široká paleta spôsobov ohrevu: elektrickı, plynovı alebo nízkotlakovı parnı ohrev – to všetko sú možné opcie. V zariadeniach s elektrickım a plynovım ohrevom sa používa osvedčenı systém PERMAPRESS.

+ viac info

Všetky rıchlovarné kotle sa zatvárajú dvojstennım vekom. Sériovo sa dodáva aj vırazné označenie stavu naplnenia v 10- litrovıch krokoch. Voda do kotla sa zásadne napúšťa cez otočnú armatúru, odklápanú krytom. Ergonomické a bezpečné ovládanie zabezpečuje veľká a hygienická fóliová tastatúra s indikáciou nastavenej a skutočnej teploty, času pracovného postupu a tzv. oneskoreného štartu.

Systém PERMAPRESS

Táto technológia pre varné kotle, ktorú vyvinula spoločnosť Küppersbusch, kombinuje navzájom celı rad špecifickıch vıhod. Medziplᚻ, ktorı sa pri inštalácii naplní vodou, vytvára nízkotlakovú paru s pretlakom 0,5 bar. Vıhodou je, že sa môže zohrievať mlieko aj husté produkty, pričom nepriľnú, ani sa nepripália na dne alebo stenách kotla. Zatvorenı systém PERMAPRESS je v prevádzke spoľahlivı a takmer sa nemusí udržiavať. Manipulácia je ľahká, osobitné pripojenie na mäkkú vodu nie je potrebné. Personál nemusí každodenne kontrolovať stav naplnenia. Skrátka: Ľahké ovládanie, dlhá životnosť a nízke náklady – preto je kotol so systémom PERMAPRESS vıhodnou investíciou.
Elektrické rıchlovarné kruhové kotly

Elektrické rıchlovarné kruhové kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvo...

> detail produktu

Plynové rıchlovarné kruhové kotly

Plynové rıchlovarné kruhové kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvo...

> detail produktu

Parné nízkotlakové rıchlovarné kruhové kotly

Parné nízkotlakové rıchlovarné kruhové kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvo...

> detail produktu

Elektrické rıchlovarné štvorhranné kotly

Elektrické rıchlovarné štvorhranné kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvo...

> detail produktu

Plynové varné štvorhranné kotly

Plynové varné štvorhranné kotly

Konvenčnı pravouhlı plynovı kotol sa dodáva v rôznych veľkostiach, podľa požiadaviek zákazníka. Jeho osobitosťou je regulácia hlad...

> detail produktu

Parné nízkotlakové rıchlovarné štvorhranné kotly

Parné nízkotlakové rıchlovarné štvorhranné kotly

Rıchlovarné kotly Premium-Line sú rovnako rôznorodé ako požiadavky v profesionálnej kuchyni. V závislosti od nárokov sa dodávajú v okrúhlej alebo štvo...

> detail produktu

Elektrické varné vıklopné kotly

Elektrické varné vıklopné kotly

Ako kruhovı variant so systémom Elektro- PERMAPRESS alebo s nízkotlakovım parnım ohrevom sa rıchlovarnı kotol dodáva aj s motorovım vyklápaním. Kotol ...

> detail produktu

Parné nízkotlakové varné vıklopné kotly

Parné nízkotlakové varné vıklopné kotly

Ako kruhovı variant so systémom Elektro- PERMAPRESS alebo s nízkotlakovım parnım ohrevom sa rıchlovarnı kotol dodáva aj s motorovım vyklápaním. Kotol ...

> detail produktu

Elektrické tlakové varné kotly

Elektrické tlakové varné kotly

Nízka spotreba energie, nízke náklady, viac chuti. Pri systéme PERMASTEAM, vyvinutım spoločnosťou Küppersbusch sa para vyrobená v medziplášt...

> detail produktu