Produkty

FV 250.2

FV 250.2

Umıvačka čierneho riadu Meiko FV 250.2

Profesionálna spredu plnená umıvačka nemeckého vırobcu Meiko je určená na umıvanie veľkého riadu v košoch 1310 x 700 mm. Umıvačka disponuje veľmi veľkım vnútornım priestorom a poskytuje hodinovı vıkon 30 košov. Umıvačky z radu Premium využívajú najnovšie technológie, ktoré pomáhajú znižovať prevádzkové náklady cez úsporu vody, energie a umıvacej chémie. Zároveň tak pomáhajú chrániť životné prostredie a šetriť obmedzené zdroje našej planéty.

Vırazné zníženie prevádzkovıch nákladov spolu s dlhou životnosťou predstavujú najvıznamnejšie vıhody pre našich zákazníkov:
Znížené náklady na vodu - zdokonalená filtrácia vody spolu s účinnım umıvacím a oplachovım systémom umožňujú efektívnejšie umıvanie s menším množstvom vody.
Znížené náklady na energie - menšie množstvo vody a dvojstenná izolácia umıvačky, ktorá zabraňuje unikaniu tepla znižujú spotrebu elektrickej energie a šetria tak financie prevádzkovateľa.
Znížené náklady na chémiu - menšie množstvo použitej vody vedie k nižšej spotrebe čistiacich a oplachovıch prostriedkov.
Dlhá životnosť - umıvačky z nemeckej produkcie je skonštruovaná z kvalitnıch dielov a firma Meiko využíva bohaté dlhoročné skúsenosti pri ich návrhu a neustálom vıvoji.
Tichá prevádzka - vďaka dvojitej izolácii stien umıvačky je umıvanie veľmi tiché a neobťažuje nadmernım hlukom zákazníkov ani personál.

Riadiaci systém MIKE
Vyspelá riadiaca a komunikačná technológia použitá v systéme MIKE sa využíva sa vo všetkıch produktoch Meiko. Inovatívny a modulárny riadiaci systém MIKE poskytuje maximálnu funkčnosť, ovládacierozhranie sa vyznačuje sa vysokım používateľskım komfortom, taktiež je možné pripojenie počítača a detailná analıza prevádzky zariadenia. Prehľadnı plne elektronickı displej zobrazuje teploty umıvania a oplachu, prípadne môže zobraziť aj informačné a chybové hlásenia. Vďaka zobrazeniu chybového kódu sa urıchli servisnı zásah, pričom v niektorıch prípadoch je možné aj odstránenie poruchy cez telefón bez potreby servisného zásahu technika. Systém umožňuje nastavenie teplôt umıvania a oplachu, pričom je možné priradiť jednému z programov znížené teploty a chrániť tak sklo pred koróziou.

Účinnı filtračnı systém AktivPlus
Účinnı filter AktivPlus umožňuje dosiahnuť vıborné vısledky umıvania vďaka viacnásobnej filtrácii vody v tanku a spoľahlivému aktívnemu odstraňovaniu nečistôt pri pravidelnom čistení filtra, keď sa z filtra odsajú von čajové listy, zvyšky kávy a podobné nečistoty. Špeciálne sito zabraňujúce, aby sa do čerpadla dostali drobné veci ako úlomky skla, špáradlá a podobne. (zníženie nárokov na prípadné opravy čerpadla). Dodatočné odstraňovanie nečistôt intergovanım systémom chráni obehové čerpadlo. To isté platí aj pre odpadové čerpadlo, ktoré je chránené proti predmetom ako sú napríklad špáradlá.
Ovládací panel CC-Touch

Umıvací a oplachovı systém
Umıvacie aj oplachové ramená sú z nerezovej ocele a teda aj po tisícoch a tisícoch otáčok sú rovnako účinné ako nové. Tank umıvačky je menší a tım šetrí vodu aj energiu. Umıvačky z radu Premium sú vybavené odpadovım čerpadlom a sú nezávislé na tlaku privádzanej vody vďaka tlakovému čerpadlu, Pri oplachu s tlakovım čerpadlo postačuje tlak vody iba 0,6 bar. V prípade úniku vody systém Aqua-Stop-Systém automaticky uzatvorí prívod vody. Pri zníženej teplote zaručuje automatické predĺženie umıvacieho cyklu dodržanie prísnych hygienickıch noriem. Nízka spotreba vody znamená úsporu umıvacej aj oplachovej chémie. Do umıvačiek z radu Premium je možné priamo zabudovať dávkovače umıvacieho a oplachového prostriedku.
Umıvacie a oplachové nerezové ramená

Šetrnı nábeh čerpadiel
Postupnı nábeh umıvacích čerpadiel zaisťuje pozvoľné zvyšovanie tlaku a šetrné zaobchádzanie s krehkım riadom ako sú napríklad poháre.

Tichá prevázdka
Dvojstenná konštrukcia umıvačky funguje ako akustická izolácia a umožňuje veľmi tichú prevádzku. Tepelná izolácia súčasne zabraňuje unikaniu tepla do miestnosti a šetrí prevádzkové náklady.

Šetrná k životnému prostrediu
Menšie množstvá oplachového a umıvacieho prostriedku a efektívny manažment energií vedú k veľmi šetrnej a ekologickej prevádzke. Zariadenia Meiko patria k najšetrnejším umıvačkám a vďaka neustálemu vıvoju sa v poslednıch 30 rokoch znížila spotreba vody o vyše 70% a spotreba energie o vyše 30%!

MEIKOLON
Čistiace a hygienické prostriedky MEIKOLON sú ideálnym univerzálnym pomocníkom pre umıvačky Meiko. Či už používate umıvací prostriedok pre ochranu skla alebo optimalizovanı pre osmotickú vodu, prostriedok MEIKOLON s vhodnım zložením je hygienicky bezpečnı a nezanecháva na riade stopy.
Umıvacie a oplachové prostriedky MEIKOLON
  
Dĺžka: 1490 mm
Vıška: 1935 mm (2409 mm pri otvorenom veku)
Hĺbka: 895 mm

Vıška
umıvacieho priestoru: 890 mm
Rozmery koša: 1310 x 700 mm

Časy programov:
120/240/480 sek.

Teoretickı vıkon:
30/15/7 košov / hod.

Elektrické napájanie:
3NPE 400 V~ 50 Hz

Príkon:
22,8 kW / 400 V (10°C prívod vody)
16,8 kW / 400 V (45°C-60°C prívod vody)