Produkty

Professional

Professional

Konvektomaty Küppersbusch ConvectAir2way v prevedení Professional vás pri príprave jedál nebude nijako obmedzovať. Vďaka svojim flexibilnım programom ponúka celú plejádu možností prípravy jedál, presne podľa vašich požiadaviek. Farebnı, dotykovı, ovládací panel s jasnım, prehľadnım menu zaručuje rıchlu a pohodlnú obsluhu.

● dostupnı vo veľkostiach pre 6 a 10 GN 1/1
elektrickı ohrev
● konvektomat štandardne vytvára paru nástrekom, ako opcia je k dispozícii hybridnı systém so zabudovanım parnım generátorom (bojlerom)
● ovládanie cez farebnı, dotykovı displej
● možnosť voľby strany otvárania dverí
USB port umožňuje zálohovať alebo nahrávať varné programy, protokoly HACCP alebo aktualizovať softvér
Ovládací panel CC-Touch

Dotykové ovládanie
Obojstrannı prístup do varnej komory:
● samostatnı prístup do varnej komory zo strany kuchyne i vıdaja
● zjednodušená obsluha, efektívnejšia práca
● zvıšená hygiena - takımto spôsobom sú oddelené surové potraviny od hotovıch pokrmov
● ideálne riešenie pre supermarkety, kantíny, podnikové jedálne
Hybridnı systém tvorby pary:
● dva plnohodnotné spôsoby vıroby pary v jednom zariadení
● kombinácia nástrekového spôsobu vıroby pary a vıroby pary v parnom generátore (bojleri)
● systém kombinuje vıhody tvorby pary obidvoch spôsobov
● bojler sa aktivuje len pre vybrané spôsoby varenia, čím sa dosiahne úspora nákladov
Ovládací panel CC-Touch

Dotykové ovládanie
Režimy varenia Professional:

Manuálny režim - manuálna voľba spôsobu prípravy, teploty, času

Varné programy - automatické varenie podľa zvoleného programu. Pamäť na 500 varnıch programov, každı o 15 krokoch. Možnosť vytvárať varné programy v mobilnej aplikácii na smartfóne, či tablete a následne ich importovať do zariadenia. Možnosť prenášať uložené varné programy na ďalšie zariadenia pomocou USB.

AutoCooking - podľa zadaného pokrmu a želaného vısledku konvektomat automaticky nastaví spôsob prípravy, časy a teploty, pomocou ktorıch sa docieli optimálny vısledok
Dotykové ovládanie

Spôsoby prípravy Professional:
Horúci vzduch - funkcia vhodná na pečenie, autoreverznı ventilátor zaistí rovnomerné rozloženie teploty
Para - režim pre prípravu v pare od nízkych teplôt až po teploty nad 100°C
ConvectSteam - riadenie vlhkosti pri kombinovanom varení, ideálne pre automatické zvlhčovanie pri pečení
Regenerácia - pre šetrnú prípravu vopred pripravenıch jedál bez straty chuti a zachovaní vzhľadu
Kysnutie - tento režim sa používa pri príprave kysnutého cesta
ClimaPerfect - kombinované varenie s reguláciou vlhkosti, integrovanı senzor riadi vlhkosť v rozsahu 0 – 100 %
Delta T - mierne varenie pri udržiavaní konštantného rozdielu teploty varného priestoru a teplotou vo vnútri jedla
Cook & Hold - po dokončení prípravy sa naďalej udržiava stanovená teplota jadra pokrmu
Level Timer - umožňuje nastaviť rôzny čas prípravy pre každı vsuv zvlᚻ, pričom každı vsuv môže mať až dva nastavené časy. Jedlá na všetkıch vsuvoch sú hotové súčasne.

Automatické čistenie TurboDrive:
● plnoautomatickı čistiaci systém varnej komory, ktorı podľa stupňa znečistenia automaticky pridá správne množstvo vody a čistiaceho prostriedku
● vısledkom je špičková hygiena a čistota pri zníženej spotrebe vody, energií a tekutého čistiaceho prostriedku
Ovládací panel CC-Touch