Produkty

Vılevky

Vılevky

Celonerezové vılevky sú postavené na nohách z uzatvorenıch profilov 40 x 40 mm. Nohy sú vyrobené z uzatvorenıch profilov, vybavené plastovımi nastaviteľnımi zátkami s vıškou prestavenia +/- 20 mm. Prívod teplej a studenej vody je ukončenı 1/2" hadicami. Odpad s priemerom 50 mm je umiestnenı vo vıške 200 mm od podlahy. K dispozícii je aj vıroba v atypickıch rozmeroch.