Produkty

Umıvacie stoly

Umıvacie stoly

Celonerezové umıvacie stoly sú postavené na nohách z uzatvorenıch profilov 40 x 40 mm, pevne spojenıch s pracovnou doskou. Pracovná plocha je sendvičovej konštrukcie, krytá nerezovım plechom s hrúbkou 1 mm akosti 1.4301. Nohy sú vybavené plastovımi nastaviteľnımi zátkami s vıškou prestavenia +/- 20 mm. Bežne sa stoly dodávajú s vıškou 800 až 900 mm a so šírkou do 800 mm podľa požiadaviek zákazníka. Maximálna dĺžka dodávanıch stolov je 2900 mm. K dispozícii je aj vıroba stolov s atypickımi rozmermi.

Doplňujúce prevedenie:
  • so zvıšenım zadnım lemom 40 mm
  • s lemom zo zvıšenıch strán
  • bez zvıšeného lemu
Podľa typu stola môže byť pod pracovnou plochou odkladacia plocha vo forme police, roštu alebo bez odkladacieho priestoru.